Eregalerij

 

De vereniging kent enkele prijzen en onderscheidingen, die uitgereikt kunnen worden aan leden die een bijzondere prestatie hebben geleverd ten aanzien van studie, vakgebied en/of vereniging. Met deze eregalerij willen wij de prijswinnaars de aandacht geven die ze verdienen. Maar het dient ook ter inspiratie voor ieders werkzaamheden binnen ons mooie beroep.

 

Delta prijs

De Deltaprijs is in 1973 door de NVLKNF (toen nog EEG laboranten vereniging) in het leven geroepen. Het is een prijs die uitgereikt kan worden in het geval iemand zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging en het vak heeft gemaakt. Zo krijgt deze persoon met deze prijs een extra waardering vanuit de vereniging voor zijn verzette werk.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een gouden speld.

 

2020/2021

Tijdens de ALV van 29 maart jl. is sinds lange tijd (2015) weer de Delta prijs uitgereikt. Zeer verdiend ging deze prijs naar Joke Janssen.

Sinds kort met pensioen, maar daarvoor zat ze niet stil. Joke heeft zich door de jaren heen voor vele zaken rondom de opleiding tot KNF laborant ingezet, door mee te schrijven en te redigeren aan de LOI lessen en door zitting te nemen in de Examencommissie en de SRBLKNF.

Daarnaast heeft ze meegeholpen het beroepscompetentieprofiel te schrijven en later ook weer te herzien en meegedacht aan het opgezette accreditatiesysteem voor de opleidingsziekenhuizen. Ook heeft ze meegeholpen bij de OSET in 2003 toen deze in Nederland was en zat ze in de jubileumcommissie toen de NVLKNF 50 jaar bestond.

Op dit moment beoordeelt Joke nog met anderen voor Kabiz de aanvragen voor geaccrediteerde scholing voor de NVLKNF. Vrijwel iedere nascholing en ALV was Joke aanwezig en wanneer er hulp gevraagd werd vanuit de NVLKNF bood zij altijd de helpende hand. Dus echt op verschillende vlakken heeft Joke veel betekend voor het vak, de vereniging en de opleiding laborant KNF, dubbel en dwars verdiend die prijs dus.

Tijdens de ALV ontving zij van het bestuur een oorkonde en een speciaal vervaardigde speld die bij de prijs hoort, Joke bedankt! 

 

Erelidmaatschap

Het erelidmaatschap is een erkenning voor personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging. Ereleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Het toekennen van het erelidmaatschap is gereserveerd voor uitzonderlijke gelegenheden en prestaties en wordt daarom zeer zelden gedaan.

Tot nog toe zijn er 7 personen benoemd tot erelid.

 

Alpha prijs

De Alpha-prijs is een geldprijs die wordt uitgeloofd aan de beste afstudeerscriptie van een kalenderjaar. Vanaf 2016 wordt de Alpha-prijs uitgereikt aan degene die in de ogen van het bestuur zijn afstudeeropdracht het beste heeft gemaakt, daarvoor werd de prijs uitgereikt aan het beste stageverslag.

 

2020/2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering NVLKNF op 29 maart j.l. werd de Alpha prijs 2020 uitgereikt. Dit jaar was Karin Breviers de gelukkige. De titel van de scriptie van Karin Breviers is ‘SEEG, een spong in het diepe’, een onderzoek naar de bron van fysiologische EEG-activiteit.
De scriptie is te lezen op de website van de NVLKNF. Gefeliciteerd met het behalen van deze prijs!

 

Voorwaarden om mee te dingen naar de Alpha-prijs:

 

– Alleen scripties die zijn gemaakt voor een opleiding tot laborant Klinische Neurofysiologie of die direct betrekking hebben op het vakgebied Klinische Neurofysiologie komen in aanmerking. (hiermee kunnen ook studenten van bv. longfunctie meedingen wanneer het gaat om bv. slaapapneu).

– De scriptie moet voldoen aan de eisen die de Hogeschool stelt op het moment dat de scriptie is ingeleverd aan het opleidingsinstituut.

– De scriptie moet eerst gepubliceerd worden in Hoofdlijnen en daarna ook op onze website www.nvlknf.nl Wanneer je je scriptie indient bij Hoofdlijnen, draagt de redactie van Hoofdlijnen zorg voor publicatie op de website van de NVLKNF.*

– De student moet zelf het initiatief nemen voor het insturen voor publicatie (Uiteraard mag je als collega laborant de student er op wijzen dat het verslag een publicatie waard is).

NB. Door het insturen van je scriptie ga je ermee akkoord dat het bestuur van de NVLKNF je cijfers met betrekking tot de scriptie op vraagt bij de onderwijsinstelling.

– Het bestuur zal beslissen wie de Alpha-prijs heeft gewonnen en deze zal worden uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering in het opvolgende voorjaar. In de regel wordt de Alpha-prijs uitgereikt aan de student die het hoogste cijfer heeft behaald op de scriptie. Bij gelijke score met een andere student wordt er gekeken wie het hoogste cijfer heeft behaald op het schriftelijke gedeelte.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om, na intern weloverwogen overleg een afwijkende keuze te maken.

 

 *NB: doordat Hoofdlijnen momenteel niet verschijnt, kun je je scriptie insturen aan bestuur@nvlknf.nl. Hiermee vervalt (tijdelijk) de eis dat de scriptie moet worden gepubliceerd in Hoofdlijnen. We zullen je scriptie in plaats daarvan plaatsen op onze website.