Inloggen

Dit is uw lidnummer

Uw wachtwoord

Account activeren

De website is vernieuwd
Om toegang te krijgen tot de vernieuwde omgeving van de NVLKNF en gebruik te kunnen maken van de online diensten dient u uw account opnieuw te activeren.
Vanwege de nieuwe AVG privacywet dient u een nieuw wachtwoord in te stellen.

Na het doorlopen van de activatie stappen kunt u weer inloggen op uw account.

Let op bij het activeren!
Uw lidnummer is aangepast, er moet 10000 bij opgeteld worden.
voorbeeld: "115" is nu dus "10115" en "6" is nu "10006".

Activeren