Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Annulering praktijkexamen EEG I

Bericht van de studentenraad en het bestuur van de NVLKNF

Dinsdag 9 november 2021 hebben de studentenraad en het bestuur van de NVLKNF kennis genomen van de afzegging van het praktijkexamen EEG I. Als reden wordt er gegeven dat er geen overeenstemming is over de gewijzigde examencriteria. Er wordt gesproken over ‘het ziekenhuis’ en ‘de stichting KNF’.

De NVLKNF wil benadrukken dat wij als vereniging niet betrokken zijn bij dit meningsverschil.

Wie de LOI Hogeschool met ‘de stichting KNF’ bedoelt is ons niet geheel duidelijk, we vermoeden dat ze de SRBLKNF bedoelen. Met ‘het ziekenhuis’ wordt de examinerende partij bedoeld. Dit zijn de artsen, de laboranten en de coördinator praktijkexamen die in opdracht van de LOI Hogeschool het praktijkexamen verzorgen, dus niet zozeer het ziekenhuis waar het examen wordt afgenomen.

Vanuit ons de volgende toelichting: 

De LOI Hogeschool is inhoudelijk verantwoordelijk voor de opleiding tot laborant KNF. De Raad (SRBLKNF) heeft een adviserende rol richting de LOI Hogeschool. De examinerende partij werkt in opdracht van de LOI Hogeschool. Deze partij blijkt het niet eens te zijn met de gewijzigde exameneisen. Met als gevolg dat het examen is geannuleerd. De NVLKNF betreurt deze gang van zaken enorm. Een conflict zou niet ten koste van de student uitgevochten mogen worden. Momenteel zijn we bezig opheldering te vragen bij de betrokken partijen.