Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Noodkreet van het bestuur NVLKNF


Zonder nieuwe bestuursleden kan de NVLKNF niet voortbestaan


Al een aantal jaren draait het bestuur van de NVLKNF op minimale kracht. Sinds 2018 bestaat het bestuur afwisselend uit 3 tot 4 actieve leden, terwijl een goed functionerend bestuur 7 leden nodig heeft. De taken die normaal gesproken over 7 leden worden verdeeld, worden nu dus door een te klein groepje uitgevoerd. Dit is niet wenselijk, er blijven te veel belangrijke zaken liggen en de druk is te hoog voor de huidige bestuurslede De bestuursleden zijn allen laboranten KNF, die naast hun werk als laborant in hun vrije tijd aan de slag zijn als vrijwilliger voor de NVLKNF. Om te zorgen dat de vereniging goed blijft draaien en ook de bestuursleden de taken evenredig kunnen verdelen en kunnen volhouden naast hun werk en privé leven, is het van belang dat er meer mensen zich aanmelden als bestuurslid of commissielid.

Momenteel zijn er 3 bestuursleden, waarvan 1 in maart zal aftreden na ruim 10 jaar actief te zijn geweest. Er zijn momenteel 2 toehoorders die voornemens zijn om toe te treden. Dat zet de teller voor volgend jaar op 4 actieve bestuursleden. We zijn blij met ieder die zich inzet voor de NVLKNF (laten we ook de commissieleden niet vergeten die zich inzetten!), maar voor het bestuur zijn er nog steeds 3 leden te weinig.

Waarom is het van belang dat alle bestuursstoelen gevuld zijn? Zonder bestuur geen NVLKNF, geen vakvereniging voor laboranten Klinische Neurofysiologie.

Waar wil het bestuur zich voor in blijven zetten?


• Zorgen dat de vakkennis op peil kan blijven door de jaarlijkse nascholingsdagen, de jaarlijkse toets en het kwaliteitsregister.

• Zorgen voor onderling contact tussen de laboranten via de laborantendag.

• Zorgen voor een up-to-date beroepscompetentieprofiel.

• Accreditatie opleidingsafdelingen.

• De stem zijn tussen het werkveld en de verschillende HBO-opleiders, zodat de opleiding aansluit op het werkveld en ook kwaliteit blijft bieden.

• Een stem aan de vakbondstafel bij CAO onderhandelingen.

• Goed functionerende website en vakblad.

• Verspreiding van vacatures en nieuwsbrief.

• Toekomstvisie, zodat we steeds kunnen blijven schakelen en ons aanpassen aan de veranderingen in het werkveld.

Wat zijn de voordelen en werkzaamheden van het zitting hebben in het bestuur?


• Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en hebt een stem in zaken die van belang zijn voor jouw vakgebied en afdeling.

• Je krijgt connecties in het hele land met diverse collega’s en afdelingen.

• Je hebt de kans om zaken te verbeteren.

• 1x per 6 weken vergader je samen met de andere bestuursleden, deels digitaal, deels op locatie.

• Tussen de vergaderingen door kun je zaken vanuit huis digitaal regelen.

• Je hebt als bestuurslid gratis toegang tot de nascholingsdagen en laborantendag van de NVLKNF.

• Op verzoek van de ledenvergadering is er sinds januari 2021 een vergoeding ingesteld van € 50,- per maand voor elk actief bestuurslid.

Waarom krijgen jullie deze mail? Als er geen nieuwe bestuursleden bij komen, zal de NVLKNF ophouden te bestaan. Zorg er daarom voor dat je afdeling en je vakgebied vertegenwoordigd is binnen de NVLKNF. Het maakt niet uit of je net gediplomeerd bent of al jaren in het vak zit, werk je in een epilepsie-instelling, in een klein perifeer ziekenhuis of juist in een grote kliniek, iedere stem is van belang. Meld je daarom aan om te zorgen dat het bestuur en daarmee de NVLKNF blijft bestaan. Je kunt eerst een aantal keren meedraaien als toehoorder om te zien of de functie iets voor je is. Stuur je mail naar bestuur@nvlknf.nl